Inschrijvingen

Momenteel werken we aan een nieuw systeem voor onze ledenadministratie en inschrijvingen.
Inschrijvingen van nieuwe leden zal ten vroegste vanaf 10 juni mogelijk zijn, meer info volgt binnenkort op deze pagina.

De inschrijvingen zijn enkel voor nieuwe leden, huidige leden krijgen eind augustus een brief om hun lidmaatschap te verlengen.

Het lidgeld bedraagt 55 euro. Dit bedrag dekt volgende kosten:

Enkel voor kampen, weekends en een dagtocht moet nog apart betaald worden. Voor wie het moeilijk is om deze kosten te betalen, kunnen we samen met de secretariaten naar een oplossing zoeken (u neemt in dit geval het best contact op het secretariaat of de groepsleiding). Inschrijvingsgeld wordt voor een deel terugbetaald door de mutualiteiten. Kampen met jeugdbewegingen zijn ook fiscaal aftrekbaar.
(Meer info bij uw mutualiteit of op www.scoutsengidsenvlaanderen.be) Bijna alle ziekenfondsen betalen op één of andere wijze kamp en lidgeld terug. De bedragen en de manier waarop zij dat doen durven nogal te verschillen. Ter info: de rest van de kosten voor onze groepswerking zoals onderhoud en verbouwingen aan de lokalen, energiekosten, materiaal en kampvervoer bekostigen we met subsidies van stad Kortrijk, de opbrengsten van onze fuif WALLSTREET, het groepsfeest (Mosselsouper) en onze sponsors.

Om in te schrijven dient u onderstaand formulier in te vullen

Naam en voornaam kind
Geboortedatum en geslacht jongen meisje
Straat en nummer
Gemeente
Telefoon
E-Mailadres
gelieve in te vullen hoeveel 3+5 is (dit is tegen spam)
Takvoorkeur
Motivatie voor deze takkeuze (broertjes of zusjes, vriendjes, woonplaats,...)

Op 1 juni, 20u wordt het formulier voor inschrijvingen open gesteld. De kapoenen zijn ieder jaar snel volzet dus weer er tijdig bij!